AuthorsO. Lysne
TitleDigitalt Grenseforsvar
AfilliationCommunication Systems
StatusPublished
Publication TypeTalks, invited
Year of Publication2017
Location of TalkTekna-seminar, Ekom-infrastruktur, sikkerhet og sårbarhet
Citation Key25892