Norsk tetposisjon i digitalisering gir godt utgangspunkt