AuthorsO. Lysne
TitleTjenesteavbrudd Over Mobilt Bredbånd I Norge
Afilliation, Communication Systems
StatusPublished
Publication TypeTalks, invited
Year of Publication2013
Location of TalkDet Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2012
ISBN Number978-82-7099-730-5
Abstract

Digitale kommunikasjonsnettverk inntar en stadig mer sentral rolle i moderne samfunn. Faktorer som kompleksitet i teknologi og eierskapsforhold, nettets totale størrelse og hemmelighold gjør imidlertid at en nasjons kommunikasjonsinfrastruktur bare i begrenset grad kan studeres som en syntese av sine bestanddeler. Den bør i stedet studeres gjennom målinger av dens egenskaper. I denne artikkelen gir vi et eksempel på et forskningsoppsett hvis mål det er å gi innsikt i stabilitetsbildet for mobilt bredbånd (MBB) i Norge. Målingene er utført over tre forskjellige nettverk for mobilt bredbånd. Vi har foretatt aktive målinger over en 4-måneders periode fra 90 stemmelokaler som ble benyttet til elektronisk prøvevalg i ved lokalvalgene i Norge høsten 2011. Målestasjonene våre er spredt ut over hele Norge, og gir derfor en oversikt over stabiliteten til landets infrastruktur på en måte som tidligere ikke har vært tilgjengelig.

Citation KeySimula.simula.2228