Utvikling og teknologiske veivalg i en krisesituasjon

Utvikling og teknologiske veivalg i en krisesituasjon

Authors
O. Lysne