Primary tabs

News

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Export 196 results:
2021

Journal articles

Book chapters

In Modeling Excitable Tissue: The EMI Framework, 1-13. Vol. 7. Cham: Springer International Publishing, 2021.
Status: Published