Primary tabs

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Export 11 results:
2020

Talks, invited

In Samfunnssikkerhetskonferansen, Raddisson Plaza, Oslo, Norway, 2020.
Status: Published
In Thales meeting, Gamle Logen, Oslo, Norway, 2020.
Status: Published
In Etterretningshøgskolen, Oslo, Norway, 2020.
Status: Published
In Experis, Oslo, Norway, 2020.
Status: Published
In Stortinget, Norway, 2020.
Status: Published
In Teknologirådet, Norway, 2020.
Status: Published
In Forsvarssjefens ledergruppe, Norway, 2020.
Status: Published
In Sikkerhetsmåneden, Oslo Kommune, Norway, 2020.
Status: Published
In Fagdag, Langtidsplan for politi, PST og påtalemyndigheten, Norway, 2020.
Status: Published
In Forsvarets Høgskole, Norway, 2020.
Status: Published