Primary tabs

Most recent publications

Department of Informatics, University of Oslo, 1991.
PhD Thesis
1991

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 26 results:
2021

Miscellaneous

Cyber Foresight Workshop: German Council on Foreign Relations, 2021.
Status: Published
2019

Technical reports

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2019.
Status: Published
2014
2012

Technical reports

Simula Research Laboratory, 2012.
Status: Published
2011

Technical reports

2009
2007

Technical reports