Primary tabs

Most recent publications

Nordic Journal of Computing 1 (1994): 135-156,.
Journal Article
1994
Information Processing Letters 51, no. 6 (1994): 303-310,.
Journal Article
1994
Department of Informatics, University of Oslo, 1991.
PhD Thesis
1991

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 4 results:
1994

Journal articles

Nordic Journal of Computing 1 (1994): 135-156,.
Status: Published
Information Processing Letters 51, no. 6 (1994): 303-310,.
Status: Published

Talks, contributed

In Proceedings Journees du GDR Programmation, Lille (France), GDR Programmation du CNRS, 1994.
Status: Published
1991

PhD theses

Department of Informatics, University of Oslo, 1991.
Status: Published