Primary tabs

Most recent publications

In Risikokonferansen, BDO, 2016.
Talk, keynote
2016
In 2010 IEEE International Conference on Cluster Computing. IEEE Computer Society, 2010.
Proceedings, refereed
2010
In 2010 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing (IPDPS). IEEE, 2010.
Proceedings, refereed
2010

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 42 results:
2016

Talks, keynote

In Risikokonferansen, BDO, 2016.
Status: Published

Talks, invited

In Norges Forskningsråd, , 2016.
Status: Published
In Program for toppledergrupper i staten. DIFI, 2016.
Status: Published
In Finansdepartementet, 2016.
Status: Published
In Justisdepartementet, 2016.
Status: Published
In Regjeringskvartalet. Departementenes Nettverk for informasjonssikkerhet, 2016.
Status: Published
In Samfunnssikkerhetskonferansen, Oslo. Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap, 2016.
Status: Published
In Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2016.
Status: Published
In Statens helsetilsyn, 2016.
Status: Published