Norge som fanebærer for etikk i en uforutsigbar framtid