Primary tabs

Most recent publications

In Digitalisering og internasjonal politikk. Universitetsforlaget, 2022.
Book Chapter
2022
In Encyclopedia of Parallel Computing, 1304-1310. Springer, 2011.
Book Chapter
2011
In Encyclopedia of Parallel Computing, 1316-1321. Springer, 2011.
Book Chapter
2011
In Simula Research Laboratory - by thinking constantly about it, 113-118. Springer, 2009.
Book Chapter
2009

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Export 32 results:
2022

Book chapters

In Digitalisering og internasjonal politikk. Universitetsforlaget, 2022.
Status: Published
2019

Technical reports

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2019.
Status: Published
2014
2012

Technical reports

Simula Research Laboratory, 2012.
Status: Published
2011

Book chapters

In Encyclopedia of Parallel Computing, 1304-1310. Springer, 2011.
Status: Published
In Encyclopedia of Parallel Computing, 1316-1321. Springer, 2011.
Status: Published

Technical reports