Primary tabs

Most recent publications

Journal of Parallel and Distributed Computing 74 (2014): 1802-1819.
Journal Article
2014
IEEE Transactions on Computers 60, no. 4 (2011): 508-525.
Journal Article
2011
BIT 33 (1993): 596-618,.
Journal Article
1993

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 3 results:
2014

Journal articles

Journal of Parallel and Distributed Computing 74 (2014): 1802-1819.
Status: Published
2011

Journal articles

IEEE Transactions on Computers 60, no. 4 (2011): 508-525.
Status: Published
1993

Journal articles

BIT 33 (1993): 596-618,.
Status: Published