Primary tabs

Most recent publications

In Applied Networking Research Workshop (ANRW). Madrid/Spain: ACM, 2020.
Proceedings, refereed
2020
In Proceedings of the SSGRR International Conference on Infrastructure for e-Business, e-education, e-Science, and e-Medicine (SSGRR), 2002.
Proceedings, refereed
2002
In Proceedings of Communication Architecture for Clusters (CAC'02). IEEE Computer Society, 2002.
Proceedings, refereed
2002
In Proceedings of the International Conference on Communications in Computing (CIC). CSREA Press, 2002.
Proceedings, refereed
2002

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Departments

Export 56 results:
2020

Proceedings, refereed

In Applied Networking Research Workshop (ANRW). Madrid/Spain: ACM, 2020.
Status: Published

Talks, invited

In Samfunnssikkerhetskonferansen, Raddisson Plaza, Oslo, Norway, 2020.
Status: Published
In Thales meeting, Gamle Logen, Oslo, Norway, 2020.
Status: Published
In Etterretningshøgskolen, Oslo, Norway, 2020.
Status: Published
In Experis, Oslo, Norway, 2020.
Status: Published
In Stortinget, Norway, 2020.
Status: Published
In Teknologirådet, Norway, 2020.
Status: Published
In Forsvarssjefens ledergruppe, Norway, 2020.
Status: Published
In Sikkerhetsmåneden, Oslo Kommune, Norway, 2020.
Status: Published
In Fagdag, Langtidsplan for politi, PST og påtalemyndigheten, Norway, 2020.
Status: Published