Primary tabs

Most recent publications

In Simula Research Laboratory - by thinking constantly about it, 33-36. Springer, 2009.
Book Chapter
2009

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Publication type

Year published

Export 2 results:
2009

Edited books

Book chapters

In Simula Research Laboratory - by thinking constantly about it, 33-36. Springer, 2009.
Status: Published